• Tourer; virer; retourner
  Quặt sang phải
  virer (tourner) à droite
  Quặt trở lại
  retourner en arrière
  Trói quặt tay ra sau lưng
  lier les mains (tournées) derrière le dos

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X