• Concevoir
  Đó một điều khó quan niệm
  c'est une chose difficile à concevoir
  Conception; vue
  Một quan niệm độc đáo về cuộc sống
  une conception originale de la vie
  Quan niệm lạc quan
  une vue optimiste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X