• Avoir la main exercée
    Khâu đã quen tay
    avoir déjà la main exercée aux travaux de couture

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X