• Trompe; labelle
  Vòi voi
  trompe de l'éléphant
  Vòi bướm
  trompe du papillon
  Vòi tử cung giải phẫu học
  trompe de l'utérus
  Vòi ruồi
  labelle de la mouche
  (thực vật học) (cũng nói vòi nhụy) style
  (cũng nói vòi nước) robinet
  Tắt vòi
  fermer le robinet
  Bec (d'une bouilloire...)
  thủ thuật cắt bỏ vòi
  (y học) salpingectomie
  viêm vòi
  réclamer en pleurnichant
  Trẻ vòi kẹo
  exiger avec insistance; chiner;
  Vòi giá cao
  ��exiger avec insistance un prix élevé
  Vòi tiền
  ��chiner de l'argent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X