• Accusé; marqué; prononcé; net
  Sự khác nhau nét
  différence accusée
  Bóng không nét
  ombre peu prononcée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X