• Comprendre; saisir
  Tôi đã phải làm
  j'ai compris ce que j'ai à faire
  Clair; net; distinct; visible
  Giọng nói
  voix distincte
  Điều kiện
  conditions nettes
  Câu văn
  une phrase claire
  Thấy từ xa
  visible de loin
  như ban ngày
  c'est clair comme le jour; cela crève les yeux
  Vraiment
  Món ăn ngon
  un mets vraiment délicieux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X