• (nghĩa xấu) donner de la tête.
    Không biết rúc đầu về đâu
    ne savoir où donner de la tête.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X