• Se faufiler; se glisser; se fourrer.
  Con rắn rúc vào khe đá
  serpent qui se faufile entre les pierres;
  Không biết rúc vào đâu
  ne savoir où se fourrer.
  Fouiller du bec; fouiller du groin.
  Vịt rúc bùn
  canard qui fouiller la boue du bec.
  Siffler.
  Còi rúc
  la sirène siffle.
  Chicoter (en parlant des souris)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X