• Dissuader
  Răn đe con cái không nên hút thuốc
  dissuader ses enfants de fumer du tabac
  lực lượng răn đe
  (quân sự) forces de dissuasion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X