• (động vật học) néréide
  họ rươi
  pulluler.
  Vùng ấy trộm cướp như tươi
  ��voleurs et bandits pullulent dans cette région.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X