• (đánh bài, đánh cờ) pion
  Bon
  Người bạn tốt
  un bon ami
  sách tốt
  un bon livre
  vải tốt
  bon tissu
  kết quả tốt
  bons résultats
  Beau
  chữ viết tốt
  belle écriture
  tôn tốt
  (redoublement; sens atténué) assez bon
  tốt danh hơn lành áo
  bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée
  tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  l'air ne fait pas la chanson
  tốt hơn
  meilleur; mieux
  tốt hơn
  il vaut mieux
  tốt nhất
  le meilleur; le mieux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X