• Impétueusement; avec ardeur; avec véhémence
    Phong trào thi đua phát triển rầm rộ
    un mouvement d'émulation qui se développe impétueusement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X