• (động vật học) puce (insecte homoptère voisin des pucerons)
  (cũng như ray) rail
  Đường rầy xe lửa
  rails de chemin de fer
  Embêtant; ennuyeux
  Việc rầy lắm
  affaire très ennuyeuse
  Gronder; réprimander
  Bị rầy lười
  être grondé à cause de sa paresse
  (địa phương) như rày
  Từ rầy
  à partir d'aujourd'hui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X