• (từ cũ, nghĩa cũ) avoir l'intention; se proposer de
    Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không
    (Nguyễn Du) elle aurait l'intention de confier son sort précaire à une pagode bouddhique

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X