• Bon marché; de bazar; (nghĩa bóng) de peu de valeur
    thuyết rẻ tiền
    théorie de peu de valeur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X