• Brin (d'un éventail)
  Plat (de côtes)
  hình rẻ quạt
  en éventail
  (à) bon marché; à bas prix
  Hàng rẻ
  acheter à bon marché
  De peu de valeur
  Coi rẻ
  considérer comme ayant peu de valeur; faire très peu de cas de
  rẻ nhất
  au bas mot
  Rẻ như bèo rẻ như bùn
  ��à vil prix

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X