• Vaste
  Cả một vùng rộng lớn
  toute une vaste région
  Très; grand; immense
  ảnh hưởng rộng lớn
  une immense influence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X