• Large; vaste; ample; étendu
  rộng vành
  chapeau à larges bords
  Quần áo rộng
  vêtement larges (amples)
  Theo nghĩa rộng
  au sens large
  Đám đất rộng
  un terrain étendu
  Kiến thức rộng
  connaissances vastes (étendues)
  rộng
  (giải phẫu học) muscle vaste
  Rộng ra
  devenir plus large; s'élargir
  Indulgent; bienveillant; généreux
  Rộng với người dưới quyền
  indulgent (bienveillant) à l'égard de ses subordonnés
  Libre; sans entraves
  Rộng đường hành động
  avoir le champ libre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X