• Như rủng rẻng
  Avoir suffisamment de.
  Rủng rỉnh đồng ra đồng vào
  avoir suffisamment dargent disponible;
  Thóc lúa rủng rỉnh quanh năm
  avoir suffisamment de paddy tout le long de lannée.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X