• (y học) râle
  Ran ướt
  râle humide
  Ran nổ
  râle crépitant
  Ran ngáy
  râle ronflant
  Retentir; résonner
  Sấm ran
  tonnerre qui retentit
  Pháo ran
  des crépitements de pétards qui résonnent
  S'étendre; se propager
  Đau ran cả người
  douleur qui s'étend à tout le corps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X