• Xem cửa chớp
  Éclair
  nhanh như chớp
  rapide comme éclair ; prompt comme l'éclair
  Cligner; ciller
  Chớp mắt
  cligner des yeux ; ciller des yeux
  (tiếng địa phương) projeter
  Phim đã chớp rồi
  le film a été projeté
  (thông tục) choper; barboter; chiper
  Kẻ cắp chớp mất của tôi cái đồng hồ
  le voleur m'a chopé la montre
  Saisir (promptement)
  Chớp lấy thời
  saisir l'occasion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X