• Gravier.
  Lối đi rải sỏi
  une allée revêtue de gravier.
  (y học) calcul; concrétion;
  (từ cũ, nghĩa cũ) gravier.
  Sỏi mật
  calcul biliaire
  bệnh sỏi
  (y học) lithiase.
  Bệnh sỏi thận
  ��lithiase rénale.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X