• Succomber à des tentations.
    Sa ngã trước tiền tài
    succomber à la tentation des richesses.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X