• Sentraider
    Hội đồng tương trợ kinh tế
    Comité dassistance économique mutuelle; Comecon (viết tắt của Council for mutual economic assistance).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X