• Transmis par tradition orale.
  Câu chuyện tương truyền
  histoire transmise par voie orale; légende
  tương truyền rằng
  la légende dit que.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X