• Transmettre; communiquer; propager; se propager.
  Truyền bệnh
  transmettre (communiquer) une maladie;
  Truyền mệnh lệnh
  transmettre des ordres;
  Truyền gia tài
  transmettre (léguer) un héritage;
  Tốc độ truyền âm thanh
  vitesse à laquelle le son se propage.
  Diffuser; colporter.
  Tin được truyền tại chỗ
  informations diffusées en direct;

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X