• Faire le compte rendu.
  Tường thuật một sự việc
  faire le compte rendu d'un événement.
  Narratif.
  Thể văn tường thuật
  genre narratif.
  (ngôn ngữ) énonciatif.
  Mệnh đề tường thuật
  proposition énonciative.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X