• (địa lý, địa chất) orogénique.
  Vận động tạo sơn
  mouvements orogéniques
  sự tạo sơn
  orogenèse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X