• Pipe.
  Tẩu hút thuốc phiện
  pipe à opium
  Hút thuốc tẩu
  fumer la pipe.
  (thông tục) filer ; s'enfuir.
  Thằng ăn cắp tẩu mất rồi
  le voleur s'est enfui.
  Faire dispara†tre ; cacher ailleurs.
  Tẩu những đồ ăn cắp
  cacher ailleurs les objets volés.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X