• Complètement obstrué; complètement engorgé; complètement bouché.
  ống dẫn nước tắc tị
  conduite deau complètement engorgée (obstruée).
  (thông tục) sécher complètement.
  Tắc tị về địa
  sécher complètement en géographie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X