• Accuser.
  Dénoncer.
  Tố cáo âm mưu gây chiến trước công luận
  dénoncer les menées belliqueuses devant l'opinion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X