• Minimum; minimal; strict.
  Lương tối thiểu
  salaire minimum;
  Cái cần thiết tối thiểu
  le strict nécessaire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X