• S'intéresser à.
  Không thiết tiền của danh vọng
  ne pas s'intéresser aux richesses et aux honneurs.
  Arranger ; organiser.
  Thiết tiệc
  organiser un banquet (en l'honneur de quelqu'un).
  (địa phương) như thít
  Thiết chặt nút buộc
  serrer un noeud.
  Intime.
  Người bạn thiết
  un ami intime.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X