• Exister; être.
  Cùng tồn tại
  exister en même temps; coexister.
  Subsister.
  Sai lầm còn tồn tại
  erreur qui subsiste.
  Rester à résoudre; rester.
  Những vấn đề còn tồn tại
  problèmes qui reste à résoudre.
  Problème restant à résoudre; imperfection; défaut.
  (triết học) être.
  duy tồn tại
  la pensée et l'être.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X