• Se troubler; (văn chương) souiller
  Cát lầm ngọc trắng
  pierre blanche souillée de sable
  Se tromper; se méprendre; s'abuser; avoir tort
  Lầm đường
  se tromper de chemin
  Họ giống nhau đến mức lầm
  ils se ressemblent à s'y méprendre
  Nếu tôi không lầm
  si je ne m'abuse
  nhận đã lầm
  il convient qu'il avait tort
  lầm đường lạc lối
  faire fausse route

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X