• (thông tục, nghĩa xấu) source; origine.
    Biết tận tổ chấy
    conna†tre quelque chose jusqu'à sa source.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X