• Être de mèche avec ; être de connivence avec ; être en collusion avec.
    Thông đồng bén giọt
    marcher comme sur des roulettes.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X