• (thực vật học) pin.
  Thông hai
  pin de Merkus
  Thông ba
  pin khasya ;
  Thông nhựa
  pin résineux
  (từ cũ ; nghĩa cũ) secrétaire des bureaux de province
  Thông ngôn
  interprète
  Thông ngôn lại
  secrétaire des bureaux de district
  Communiquer
  Buồng này thông sang buồng bên cạnh
  ��cette chambre communique avec la chambre voisine.
  Désengorger ; dégorger
  Thông ống dẫn nước
  ��désengorger une conduite d'eau
  thông cống
  ��dégorger un égout.
  Comprendre ; pénétrer ; posséder
  Thợ thông việc
  ��ouvrier qui possède son métier
  thông mới vui lòng làm
  ��si on comprend bien sa tâcher ; on l'accomplit de bon coeur.
  Être ouvert à la circulation ; se dégager
  Cầu chữa xong sẽ thông tàu
  ��après la réparation du pont, la voie sera ouverte à la circulation des trains
  De suite
  Được thông ba ván
  ��gagner trois parties de suite.
  De fa�on coulante ; aisément
  Thuộc bài nên đọc rất thông
  ��savoir bien sa le�on et la réciter de fa�on coulante.
  (y học) sonde ; faire un sondage
  Thông thăm hậu môn
  ��sonde rectale
  Thông niệu quản
  ��sonde urétérale.
  thông
  aiguilles de pin
  Quả thông
  pomme de pin
  Thông kim bác cổ
  avoir de vastes connaissances(du présent et du futur) ; être érudit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X