• Pousser ; mouvoir.
  Động nào đã thúc đẩy anh thế
  quel mobile le pousse (le meutre)? ;
  Thúc đẩy sản xuất
  pousser la production.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X