• Compétence ; ressort.
  Cái đó không thuộc thẩm quyền của tôi
  cela n'entre pas dans mes compétences
  Thẩm quyền của một tòa án
  ressort d'un tribunal
  giới thẩm quyền
  milieux autorisés.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X