• Très (profond) ; très (loin).
  Sâu thẳm
  très profond
  Biển thẳm
  mer très profond ; abysse
  Xa thẳm
  très loin
  thăm thẳm
  (redoublement; sens plus fort) ;
  Trời thẳm đất dầy
  ��dans les profondeurs de l'univers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X