• Carié (en parlant des dents)
  Profond.
  Giếng sâu
  un puits profond;
  Hang sâu
  une caverne profonde ;
  Kiến thức sâu
  connaissances profondes;
  Vết thương sâu
  une blessure profonde;
  Hơi hít vào sâu
  une inspiration profonde;
  Giấc ngủ sâu
  un sommeil profond.
  Chenille; ver.
  Insecte.
  Thuốc trừ sâu
  produit qui détruit les insectes; insecticide
  con sâu làm rầu nồi canh
  gâté (rongé) par les insectes (les chenilles; les vers); véreux.
  Quả sâu
  ��fruit véreux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X