• Régaler ; traiter.
  Thết bạn
  régaler ses amis
  Ông ta thết chúng tôi linh đình
  il nous a traités magnifiquement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X