• Sincère ; de bonne foi.
  Lời nói thực tình
  parole sincère.
  (cũng như thật tình) en réalité ; à la vérité.
  Thực tình ông ấy không ghét
  en réalité il ne lui en veut pas.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X