• Xem tiến
  Tiến người tài
  recommander des hommes de talent.
  Destiné à offrir au roi.
  Nhãn tiến
  longanes destinées à être offertes au roi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X