• Langue ; langage.
  Tiếng nói dân tộc
  langue nationale.
  Voix.
  Tiếng nói của trí
  la voix de la raison
  tiếng nói
  avoir voix au chapitre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X