• Front.
  Trán cao
  front haut
  quái thai đôi dính trán
  (y học) métopage
  Thuật xem tướng trán
  ��métoposcopie; métopomancie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X