• (quân sự) général.
  (đánh bài, đánh cờ) roi (pièce d'échecs, carte au feu de trente-deux cartes).
  Chef (de bandits...).
  (khẩu ngữ) gar.
  Nhanh lên các tướng ơi
  hé les gars! hâtez-vous.
  Très grand; très fort; volumineux.
  Một gói tướng
  un très grand paquet; un paquet volumineux;
  Món tiền tướng
  une très grosse somme.
  Très; fort; bien.
  Lớn tướng
  bien grand (en parlant d'un gar�on);
  Kêu tướng
  crier fort; crier à tue-tête.
  Physionomie; mine (qui dénote le caractère de l'individu; qui permet de prévoir son avenir).
  (địa lý, địa chất) faciès.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X