• (từ cũ, nghĩa cũ) jeune homme valide sans position sociale (dans l'ancien temps).
  Rincer la dernière fois à l'eau propre.
  Tráng bát đĩa
  rincer la vaisselle la dernière fois à l'eau propre.
  Recouvrir (d'une couche mince de).
  Tráng gương
  recouvrir une glace de tain; étamer une glace.
  Préparer en étalant en couche mince.
  Tráng trứng
  préparer un oeuf cuit en l'étalant en couche mince; préparer une omelette.
  (điện ảnh) développer (un cliché).
  (địa phương) dégagé; ouvert aux vents.
  Phơi nơi tráng gió
  faire sécher en un endroit ouvert aux vents.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X