• Sécher au soleil; faire sécher au soleil
  Phơi quần áo
  sécher ses vêtements au soleil
  Phơi thóc
  faire sécher du paddy au soleil
  Étaler; exposer; découvrir
  áo không cài khuy để phơi bụng ra
  veste non boutonnée qui découvre le ventre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X